Jaarverslag 2009

Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft ervoor gekozen om bij de publicatie van het jaarverslag 2009 gebruik te maken van de structuur van het jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Zorg.

Het Jaarverslag 2009 bestaat uit een maatschappelijk verslag, de jaarrekening en de bijlagen. Waaronder de prestatie-indicatoren.

Het Jaarverslag 2009 is te raadplegen door op onderstaand PDF-bestand te klikken. PDF bestanden kunt u bekijken met het gratis programma Adobe Acrobat Reader. Beschikt u niet over dit programma, dan kunt u dat hier downloaden.